• BOSS - Monitoring operatorów
 • Aplikacje wspierające produkję
 • Projektowanie układów sterowania
 • Dokumentacja elektryczna
 • Programowanie sterowników PLC
code


Aplikacje

 • BOSS - System monitoringu operatorów

 • Podgląd aktualnej sytuacji na instalacji.

  System służy do monitoringu i oceny najwaniejszych parametrów procesowych. Ocena zmiany składa się z punktów przydzielonych grupom. Każda z nich ma przypisany udział procentowy w całej zmianie. Ocena grupy składa się z oceny poszczególnych parametrów w niej zawartych. Tak samo jak grupy w zmianie, każdy parametr ma przypisany udział procentowy w grupie. Z lewej strony wyświetlane są parametry wraz z limitami, celem, oraz wartością średnią. Każda grupa sygnałów podsumowana jest zbiorczym wykresem, a po najechaniu myszką nad pojedynczy sygnał wyświetlony zostaje jego trend. Po prawej stronie wyświetlany jest wynik zmiany a pod nim punktacje i udział procentowy grup oraz parametrów. System automatycznie wyłącza zmianę jeżeli instalacja nie pracuje oraz wyłącza punktację i przenosi udział w grupie dla sygnałów z których nie ma danych. Można również zrobić to manualnie.


  Parametry, wedle których operator jest oceniany.

  Na górze ekranu pod nazwą "Parametry sygnałów" operator ma możliwość sprawdzenia skali wedle której jest oceniany. Dla każdego sygnału przedstawiona jest skala 0%-100%-0% na której rozłożone są pośrednie wartości jakie może przyjąć dany parametr. Wszystkie wartości znajdujące się poniżej "lewego 0%" lub powyżej "prawego 0%" oceniane są na 0. Algorytm punktujący nie bierze pod uwagę śreniej wartości lecz trend sygnału przez całą zmianę. Użytkownik ma do dyspozycji również dostęp do zmin archiwalnych oraz narzędzie do zestawienia raportów i eksportu danych.